Skip to main content

Nyheter

Vill inte Moderaterna i Täby göra rätt för sig?

Det är en fråga som politiker i Linköping ställer sig när Moderaterna dumpar täbybor i Linköping istället för att själv ta sitt ansvar för sina kommuninvånare.

Anledningen till irritationen i Linköping är att kommunen upptäckte att det Moderata kommunalrådet Erik Andersson godkänt att tjugotre nyanlända flyktingar från kommunen skulle få ”hjälp” att ta sig till Linköping. Det som i media allt oftare kallas för social dumping. Dessa personer var helt utan möjlighet till försörjning och kom direkt att belasta Linköpings skattebetalare.

Upprörda Linköpingspolitiker kallar Täbys agerande för cyniskt och ett sätt för rika kommuner att se till så att alla människor med någon form av problem tvingas bort från orten. Från hyresgästföreningen har vi länge sett en koppling mellan kommuner som säljer ut sina allmännyttiga bostäder och en ovilja att bidra till det svenska samhället. Här är Täby tyvärr obehagligt tydliga.

Täby