Skip to main content

Nyheter

Styrelsemöte präglades av förhandlingsläget och digitalisering

 När Hyresgästföreningen Nordosts styrelse höll sitt möte i Åkersberga den 6e oktober var det självklart att det svåra förhandlingsläget inför hösten var en viktig punkt.

artikel20221011 1Vi har inga avsikter att gå med på några vettlösa bud sa en av de förhandlingsansvariga, Inger Andersson, under mötet och hon fick medhåll. Det är med både irritation och förundran Hyresgästföreningen ser på det allt högre tonläget från fastighetsägarna i hela Sverige. Något man bestämde sig för att ta fasta på var att Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg tidigare under veckan tryckt på att den nya trepartsöverenskommelsen inte ska förhandla på prognoser utan på det faktiska resultatet för de tre senaste åren. Här menar han att fastighetsägarna trots detta försöker få förhandlingarna att handla om något som ännu inte inträffat. För många fastighetsägare har inte höjda räntor ännu fått genomslag.

Digitalisering

Förutom förhandlingsläget ägnades en stor del av mötet åt den pågående digitaliseringen av Nordost med en ny hemsida som är klar. Diskussionerna handlade mycket om hur den ska bli en viktig del av verksamheten i det till ytan stora föreningsområdet. Alla var överens om att digitalisering hanterad på rätt sätt ökar tillgängligheten, inte minskar den. Alla var lika överens om att inte överge det personliga mötet. En viktig del är att koppla hemsidan till den Facebookgrupp vi redan har samtidigt som vi också skapar en Facebooksida som vi kan använda för att bjuda in till inbjudningar till event och som plattform för olika annonskampanjer.

Både förhandlingsläget och digitaliseringen berörde också den planeringshelg föreningsstyrelsen hade på Runö Folkhögskola. Här föddes en rad goda ideer vi hoppas ta med oss i arbetet.

Nordost