Skip to main content

Nyheter

Skandalöst hissbyte i Danderyds bostäder anpassade för äldre och funktionshindrade

På Edsviksvägen 1 finns kommunägda lägenheter för invånare som är lite äldre.

Googlar du på internet så finner du lägenheterna som specialbostäder för målgruppen. Nu pågår dock hissbyten i fastigheten och lägenheterna har blivit fängelser för de boende.

Det lokala borådet mycket kritiskt
artikel20220902 1Hyresgästföreningen Nordost ordförande Vello Köks, hyresförhandlare Per Nordlund och Folkrörelseutvecklare Johan Flyckt gav sig den 29 augusti ut till Edsviksvägen för att själva besiktiga de pågående hissbytena. Samtidigt tog man chansen att prata med boende i huset. (På bilden Per & Vello)

Vi fick en samlad bild där Claes Molund från boenderådet i trygghetsboendet var mycket kritisk till upplägget. Han menar att det hade gått att lösa på ett annat sätt. Det fanns förslag om att antingen sätta en hiss på utsidan av fasaden under artikel20220902 2hissbytena och det fanns ett annat förslag där man kunde slå ut en vägg och låta hyresgästerna ta sig till grannportens hiss. Något som i efterhand kunnat ökat tryggheten vid t ex brand. Inget av detta beaktades. Att hyresgästerna sedan får en hyresnedsättning på 5 % under arbetet känns inte heller i närheten av det lidande som de boende drabbas av menar Claes.

Hyresgästen Åsa Orrgård en av de drabbade
artikel20220902 3Hyresgästföreningen mötte också hyresgästen Åsa Orrgård. Även hon är en del av borendeådet. Hon har haft en del bekymmer under det pågående hissbytet. Hon har sedan sedan ungdomsåren sviter efter polio. Nyligen har hon också drabbats av en fallande dörr i lägenhten samt även tilltagande hjärtproblem. Hon känner sig väldigt instängd då hon är beroende av att ringa ”trappklättrare” som ska hjälpa henne uppför och nedför trapporna när hon vill gå ut. Och den hjälpen kan hon bara få mellan 08.00-15.00 under vardagar. Detsamma gäller alla i huset. Det är klart att man känner sig isolerad säger hon. Hon kommer inte åt att hämta sin inomhusrullator eller sin elrullstol.

En process som pågått ett tag
I början av Mars fick Vello Köks som är ordförande i Hyresgästföreningen Nordost kännedom om att hissbyten var under uppsegling i fastigheten på Edsviksvägen 1 i Danderyd. Han tog kontakt med de boendes arbetsgrupp i huset och artikel20220902 4medverkade på ett informationsmöte med ett fyrtiotal hyresgäster kort därefter. Danderyds kommun informerade om att det totalt rörde sig om åtta hissar som skulle bytas och att de skulle bytas i etapper om två i taget. Danderyds kommun lovade att de boendes situation skulle beaktas vid upphandlingen men det verkar nu inte ha skett. Det som nu hänt menar Vello Köks är att vi haft hyresgäster inlåsta som fångar i sina egna hem under hela sommaren. Arbetsgruppen i huset är nu också mycket orolig över tidsaspekten i arbetet. Och hyresgästföreningen Nordosts ordförande Vello Köks är irriterad och undrar om någon politiker i den sittande majoriteten i Danderyd skulle acceptera en liknande behandling. Vello menar också att anledningen till att han bjöd ut förhandlare Per Nordlund från Hyresgästföreningen Stockholm är att han vill försäkra sig om att detta på sikt inte ska leda till någon hyreshöjning då det inte är någon standardhöjning. Per bekräftar också efter att ha provåkt både en ny och en gammal hiss att han inte ser det som någon standardhöjning.

Ordförande Vello Köks konfronterar Socialnämndens ordförande
artikel20220902 5Det är märkbart att detta ärende berört ordförande Vello Köks på ett djupare plan och han menar att politikerna borde få sitta inlåsta i en lägenhet en hel sommar för att förstå vad de utsätter sina medborgare för. Det var därför han också efter mötet med boende på Edsviksvägen 1 tog sig direkt till valstugorna och konfronterade Socialnämndens moderate ordförande Carina Erlandsson. Hon konstaterade att ärendet inte skötts som hon önskat och det var tydligt att det fanns en spänning mellan Socialnämnden och Fastighetsnämnden. Carina rådde Vello att ta kontakt med KDs ordförande i Fastighetsnämnden (Håkan Johansson) och fråga honom om planeringen. -Fortsättning lär följa…

Danderyd