Skip to main content

Nyheter

Ny Returpark en möjlighet till hållbarhet i Vallentuna

Nu i oktober 2022 får Vallentuna en egen returpark.

Tidigare har man varit tvungen att åka till Hagbytippen i Sollentuna. I Mitt i Vallentuna lyfter man fram platsen som bakom ST1-Macken vilket är en plats som är känd. På Returparken kommer man kunna lämna in sånt som kan återanvändas av någon annan som har behov av sakerna man inte längre behöver.

Sörab är företaget bakom Returparken och bygget har pågått sedan december 2020. Tanken med det geografiska läget att man ska ta sig till Returparken med både bil, kollektivtrafik och cykel. När man nu byggt returparken i Vallentuna har man tittat på mycket på sin föregångare på Lidingö som fick pris år 2016. Tanken är att när besökarna kommer så ska de inspireras att tänka cirkulärt.

artikel20221003 1Hållbarheten viktig för Hyresgästföreningen därför välkomnar vi returparken

Från Hyresgästföreningen Nordost välkomnar vi den nya returparken. Hållbarhetens tre ben Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en del av kärnan i Hyresgästföreningens Framtidsprogram och vår agenda för 2020 talet. Vi menar att den här returparken skapar förutsättningar för hållbarhet utan att äventyra framtiden för våra barn. Vi menar att vi alla lever på en arena som är kopplad till hemmet. Därför är hållbarhet och rättvisa centralt.

Vallentuna