Skip to main content

Nyheter

Allmännyttan kan bli valfråga i Waxholm den 11 september

Nu verkar frågan om behovet av en allmännytta segla upp i Waxholm igen och det är inte första gången då problemen varit många sedan allmännyttan såldes. Mitt i sommaren dök frågan upp igen i ett reportage på SVT den 14 Juli. Lite oväntat kom det från två politiska partier som normalt inte står så nära varandra i form av Centern och Vänsterpartiet.

Extra intressant är det då Centern i Waxholm sitter i kommunledningen med Socialdemokraterna och Liberalerna medan Vänsterpartiet är i opposition tillsammans med Moderaterna, Miljöpartiet, Waxholmspartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det finns en historia bakom dagens situation

Waxholm var en av de första kommunerna i Sverige som genomförde det nyliberala försöksprojektet att göra sig av med sina allmännyttiga bostäder år 1999. Det är därför inte konstigt att de också var en av de första kommunerna som började se problemen och konsekvenserna av agerandet.

Redan år 2008 pekade Anna Gustavsson i en SVD-Artikel ut problemen som uppstått i Waxholm med ett krympande antal bostäder i kommunen som alla kunde efterfråga. Endast nio år efter affären alltså. Redan för fjorton år sedan var det en verklighet i Waxholm att kommunen hade svårt att rekrytera personal till bland annat vård och omsorg, för det fanns ingenstans där den lönen kunde täcka månadskostnaden. När Waxholmsbostäder sålde 1999 var beståndet 1200 lägenheter men bara nio år senare hade 350 av de lägenheterna ombildats till bostadsrätter. De kvarvarande 850 lägenheterna hade sålts vidare fyra gånger under samma period. Det gick så långt att socialdemokraten Jan- Olof Schill 2008 kallade beslutet från 1999 att sälja ut Waxholmsbostäder för den värsta katastrof som drabbat kommunen.

Trots att väldigt många partier med annars väldigt olika åsikter redan 2008 tycktes vara överens om att en ny allmännytta behövdes har väldigt lite hänt. Nu börjar det dock röra på sig igen.

Under våren 2022 har frågan om en ny allmännytta åter aktualiserats
I april 2022 väckte Waxholmstidningen ”Viktigast i Waxholm” frågan om behovet av en ny allmännytta i kommunen. Tidningen konstaterar i sin artikel att Waxholm är en bland endast av fjorton av Sveriges tvåhundranittio kommuner som helt saknar allmännytta. Vidare konstaterar man att hälften av dessa fjorton kommuner ligger i Stockholmsregionen och har ett artikel20220811 1borgerligt styre.Det kanske allvarligaste problemet som lyfts upp i artikeln är att befolkningsstrukturen börjar halta betänkligt i Waxholm så här tjugotre år efter försäljningen av Waxholmsbostäder. Det saknas både barn och unga samtidigt som gruppen av skattebetalare i åldern 25-40 år blir allt färre.

Nu vill alltså både Centern och Vänsterpartiet skapa förutsättningar för en allmännytta i Waxholm igen. Centern vill dock bara omvandla kommunala fastigheter till hyresrätter medan Vänsterpartiet vill gå mycket längre och ge markanvisningar som gynnar återuppbyggnaden av även nya hyresrätter. Vi får se var det slutar… -Men hyresgästföreningen följer vilka partier som står på hyresgästerna sida.

Vaxholm